El projecte Vol.in vol esdevindre una eina d’inclusió social de les persones immigrades residents a la ciutat

Aquest programa, impulsat des de la Federació Catalana de Voluntariat Social, vincula persones nouvingudes amb entitats locals mitjançant el voluntariat.

Es tracta d’enriquir els projectes socials ja existents a la ciutat, a partir de noves mirades. A més a més, és una manera d’afavorir la inclusió d’aquestes persones, amb la seva implicació activa i la seva aportació a projectes de la ciutat.

La majoria d’iniciatives del territori que treballen amb aquest col•lectiu enfoquen la seva intervenció en una primera fase més assistencial i de primera acollida. El programa Vol.in neix per a ser una segona fase en el procés d’acollida d’aquestes persones nouvingudes. Es tracta de canviar el rol de persona que únicament rep ajuda, al rol actiu de persona que també aporta i transforma.

A més a més, les entitats tenen l’oportunitat de formar part d’una xarxa d’organitzacions on rebre assessorament per acompanyar a les persones voluntàries immigrades i beneficiar-se de la difusió i sensibilització que implica el projecte.

El programa Vol.in no neix com un programa de voluntariat nou, sinó que promou la implicació de les persones en els projectes ja existents al territori. En aquest cas, el programa coordina les dues parts mitjançant una base metodològica d’individualització de la intervenció. Per tal de poder adaptar la intervenció a les inquietuds, habilitats i expectatives de cada persona participant, es realitza un pla de treball individualitzat construït conjuntament a través d’una programació centrada en la persona.

Aquest mètode és el que garanteix l’èxit de les actuacions i, per tant, del programa de voluntariat inclusiu.

El Vol.in té com a missió acompanyar a aquestes persones i entitats en tot el procés, facilitar eines de treball, oferir formació, etc. fins a aconseguir que la nova persona voluntària entri a formar part de l’equip de voluntàries de l’entitat, com una més. En aquest moment, finalitzarà l’acompanyament del Vol.in.

Aquest programa sorgeix amb la voluntat de crear cercles socials més plurals, d’implicar a les persones nouvingudes en la transformació del seu entorn i de millorar el benestar de les persones implicades als projectes.

El programa Vol.in compta amb el suport d’entitats com la Fundació Obra Social La Caixa i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració directa de les cooperatives Icària i El Far. L’Ajuntament de Tarragona i el Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” també s’han sumat al projecte.