Intercooperació i gestió integral de la comunicació

Des de l’any 2020 fins el 2022 hem format part de l’equip que gestionava la comunicació del Programa d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya. Del projecte compartit amb La Pera, Dies d’agost, La Fura i Ardit, podem destacar com a innovació que hem aconseguit coordinar la comunicació del Programa amb la dels Ateneus Cooperatius, assessorar i formar als Projectes Singulars en comunicació social i crear els primers podcast d’economia social i solidària.