Guia Reus Compra Responsable

Reus compra responsable és un projecte Singulars del Departament de Treball de la Generalitat que van impulsar un conjunt de coopeatives i entitats de la ciutat amb L’Ajuntament de Reus . L’encarrec era una guia destinada als comerços que facilites el transit cap a models de comerç més sostenibles. La guia recull 5 criteris i un sistema d’autoavaluació per tal que els propis comerços puguin detectar on cal posar recursos i atenció i propostes per fer més fàcil aquest camí.