Programa Economia Social

Des de l’any 2020 formem part de l’equip que gestiona la comunicació del Programa d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya.

Del projecte compartit amb La Pera, Dies d’agost, La Fura i Ardit, podem destacar com a innovació que hem aconseguit coordinar la comunicació del Programa amb la dels Ateneus Cooperatius, assessorar i formar als Projectes Singulars en comunicació social i crear els primers podcast d’economia social i solidària.

Intercooperació i gestió integral de la comunicació