Dinamització sobre igualtat de gènere a l’AFA Miracle

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola El Miracle ens va encarregar la realització de formacions sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en l’educació al lleure i l’abordatge de violències, assetjaments i bulling intraescolars. L’objectiu de la formació era dotar a l’equip de monitors/es de menjador dels coneixements i les eines necessàries per detectar situacions d’abús de poder i organitzar l’equip per actuar de forma coordinada en la prevenció i atenció d’aquestes situacions. Vam proposar un itinerari formatiu estructurat en tres sessions de 2h cadascuna i dissenyat per crear un marc conceptual unificat, així com, establir mecanismes de prevenció i d’actuació consensuats per tot l’equip.