IMATGE GRÀFICA DE LA 10a EDICIÓ DE LA IMAGINADA

La proposta gràfica de la 10a edició reflecteix com les ciutats esdevenen espais caòtics, poc adaptats a les vides i a les necessitats de les persones que hi viuen. A partir de la visió de les persones de l’Estudi Creatiu, s’han elaborat propostes de transformació d’aquestes ciutats.