MÈTODE

Ens guien els valors de l’economia social i solidària.

Estem compromeses amb la comunitat amb l’objectiu de transformar-la cap a models de vida més saludables i sostenibles.

Treballar la comunicació des d’una òptica social i participativa ens permet construir equips de treball diversos i plurals i aconseguir resultats més consensuats i exitosos. Ho fem des de la proximitat cercant estratègies perquè qualsevol organització pugui apoderar-se i millorar la seva comunicació i impacte.

Fem comunicació amb l’objectiu de fer visibles col·lectius que habitualment no tenen veu. Convertim les persones en part activa, generadores del canvi de mirada que necessitem per transformar l’entorn.

Ho fem, a més a més, des d’una lògica de sostenibilitat, de respecte cap al territori i minimitzant al màxim la petjada ecològica.

Fomentem processos d’autoreflexió individual i col·lectiva que contribueixin a construir projectes que atenguin les necessitats i interessos diversos de les persones.

Per assolir-ho, incorporem eines que ens permeten identificar totes les veus i sensibilitats vinculades als projectes amb l’objectiu de treballar des del binomi opressió/privilegi i tenir en consideració els eixos de discriminació múltiple que travessen a les persones.

Creiem molt en la feina que fem. És per això que ho fem des del cor i divertint-nos alhora.

Posem la nostra motivació i entusiasme al servei dels projectes que compartim i fem, de les feines més feixugues, tasques que siguin fàcils de resoldre.