COMUNICACIÓ DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT VOL.IN

El Vol.in és un programa de voluntariat inclusiu de la Federació Catalana de Voluntariat Social pensada per a què les persones immigrades residents a Tarragona es puguin activar en el món del voluntariat. Aquest programa està ideat conjuntament amb les cooperatives El Far i Icària.

La imatge gràfica vol reflectir la diversitat de les persones com una manera d’enriquir els equips de treball i, per consegüent, els projectes.

La campanya ha consistit en incloure El Far com un membre més de l’equip ideòleg del programa, assumint la part de difusió i comunicació: imatge gràfica, presentació, seguiment, etc.